Stress og de 7 gode vaner

Der er mange gode modeller til at coache stressramte. Hos Oceaim er vi meget begejstret for en gammel klassiker, nemlig de 7 Gode Vaner, der er skrevet af amerikaneren Stephen R. Covey. Coveys model består af 7 vaner som giver personligt lederskab og livskraft og hele hans filosofi går på, at al udvikling starter indefra.

Vanerne er opdelt i to sektioner – det vi selv kan gøre og det vi kan gøre sammen med andre. Han kalder det “at sejre over sig selv” og “at sejre sammen med andre”. Det er især vanerne fra den første sektion vi anvender i vores stresscoaching. Og her er der især to, som fortjener en omtale; vane 1 og vane 3. Læs mere