Stress og de 7 gode vaner

Der er mange gode modeller til at coache stressramte. Hos Oceaim er vi meget begejstret for en gammel klassiker, nemlig de 7 Gode Vaner, der er skrevet af amerikaneren Stephen R. Covey. Coveys model består af 7 vaner som giver personligt lederskab og livskraft og hele hans filosofi går på, at al udvikling starter indefra.

Vanerne er opdelt i to sektioner – det vi selv kan gøre og det vi kan gøre sammen med andre. Han kalder det “at sejre over sig selv” og “at sejre sammen med andre”. Det er især vanerne fra den første sektion vi anvender i vores stresscoaching. Og her er der især to, som fortjener en omtale; vane 1 og vane 3.

Vane 1: Vær proaktiv

Vi påvirkes alle af alt muligt hver dag. Noget kan være stressende og andet det modsatte. Alle vores påvirkninger giver en reaktion. Men ifølge Covey kan vi høj grad selv styre denne respons eller reaktion. Vi vælger selv.

At være proaktiv betyder at tage initiativet og at tage ansvar for vores eget liv. Vores optræden er en funktion af vores beslutninger. Hvis man lægger mærke til ordet ‘ansvar’ – at svare en – så er det evnen til at vælge et svar. Proaktive mennesker tager ansvar for deres eget liv og skylder ikke skylden på omgivelserne, livsbetingelserne eller deres opvækst og opdragelse.

Hvis vi lader alle de ydre påvirkninger styre vores liv bliver vi reaktive. Vi er i godt humør, når solen skinner og i dårligt humør, når det regner og rusker. Hvis mennesker er gode mod reaktive personer bliver de glade, hvis folk ikke opfører sig ordentligt bliver de indesluttede og trækker sig. Reaktive mennesker lever et liv, hvor de er afhængige af en masse ydre påvirkninger, de ikke selv styrer.

Interessesfæren og indflydelsesfæren

En god måde til at se om man er proaktiv eller ej er at se, hvor man fokuserer sin energi og tid. Vi er alle sammen bekymrede om vores helbred, coronavirus, klimaforandringer, børn, problemer på arbejdet m.m. Alt dette kan vi kalde for vores interessesfære. Når vi ser på alle disse ting, som interesserer os og påvirker os, er det tydeligt, at der er rigtigt mange af disse ting, som vi ikke kan gøre noget ved og som vi ikke har kontrol over.

De ting, som vi kan styre og har kontrol over, kan vi kalde vores indflydelsesfære. Den er således mindre end interessesfæren og det hele kan se således ud:

interessesfæren og indflydelsesfæren

Ved at se på, hvor meget tid og energi vi anvender i de to cirkler, finder vi ud af, hvor proaktive, vi er. Jo mere energi vi anvender på det, vi har indflydelse på, desto mere proaktive er vi. Omvendt hvis du kun bruger tid og energi på alt det, som du ikke kan gøre noget ved, så er du meget reaktiv. Og det er i den sidste gruppe, vi ofte finder mange stressede personer.

Vane 3: Gør det første først

Den anden vane, der er særdeles relevant i stress-sammenhæng er vane nummer 3 – at gøre det første først. I princippet er det en simpel måde at styre sin tid på. Og selv om rigtigt mange sikkert allerede har hørt om denne vane eller måske en anden lignende, så er det de færreste, der rent faktisk efterlever den.

Men lad os se på, hvad den indebærer.

Covey deler opgaver – altså det vi skal gøre og udføre både på arbejde og privat – op i to variable. Det der haster og det der er vigtigt. Når vi sætter det op i en matrix får vi fire kvadranter, der ser således ud:

gør det første først

Det gælder om at bruge sin tid i kvadrant 2. Vigtige opgaver, der ikke haster. Det er her succesfulde mennesker anvender deres tid sammen med tid i kvadrant 1. Effektive personer anvender ikke deres tid på uvigtige opgaver. De fleste personer, der oplever stress, bruger det meste af deres tid på opgaver i kvadrant 1 og resten af deres tid i kvadrant 4, hvor de reelt ikke udfører noget.

Det kræver, at man er proaktiv for at arbejde i kvadrant 2, idet man skal kunne sige nej til opgaver i kvadrant 1. Men jo mere du arbejder i kvadrant 2 desto færre opgaver vil haste, da du jo allerede har udført dem i god tid. Og du kender det sikkert godt, at mange opgaver, der haster, ikke haster for dig, men for dem, der gerne vil have dem udført – fordi de ikke har arbejdet i kvadrant 2.

Og lad mig lige komme med en god vane for at gå i gang med at arbejde i kvadrant 2. Vent med at gå på mail første gang indtil kl. 11 om formiddagen. At læse mail er en kvadrant 4 aktivitet – det er som regel uvigtigt og det haster ikke. Og så er det som regel også andre menneskers agenda. Så start hver dag med dine kvadrant 2 opgaver, så du er sikker på at nå dem. Gem emails og møder til senere på dagen. Så undgår du også stress.

Får du styr på disse to vaner er der en stor chance for at du enten undgår stress eller kan komme ud af en lang stresset periode. Det kan vi i hvert fald se i vores coaching-praksis.