stress på arbejde og arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen

I denne artikel gennemgår vi 19 strategier til at reducere stress på arbejdspladsen og som samtidigt mindsker sygefraværet og gør medarbejderne mere glade og produktive. Du kan også downloade artiklen som e-bog her:

Stress på arbejdspladsen er kostbart og har stor indflydelse på trivsel og arbejdsmiljø. Alle virksomheder bør tage stress alvorligt, da det har direkte indvirkning på bundlinjen.

Så hvad kan virksomheder og specielt HR afdelingen gøre for at reducere stress? Det er det denne artikel forsøger at besvare.

Men inden vi kaster os ud i de forskellige strategier til at reducere stress, så lad os kigge lidt på effekten af stress på arbejdspladsen.

Stressede medarbejdere er et stigende problem og koster hvert år samfundet og virksomheder store summer i ekstraregninger og tabt arbejde.

Når først stress for alvor rammer en medarbejder og vedkommende sygemeldes tager det 3-6 måneder før medarbejderen er tilbage og i fuld sving igen. Det anslås at ca. 17.000 danskere hver dag er sygemeldte med stress.

Også medarbejdere, der er stressede men ikke sygemeldte, vil have en betydelig dårligere performance, lavere koncentrationsevne og flere sygedage.

I dag angiver 25,1% af alle voksne danskere, at de føler sig stressede i hverdagen (Statens Institut for Folkesundhed 2017).

Stress er meget individuelt, så der findes desværre ikke en kur, som passer til alle. Men et godt arbejdsmiljø og en god trivsel på arbejdspladsen er et godt skridt på vejen.

Her får du 19 strategier til at reducere stress på arbejdspladsen:

 

1. Balance i arbejdsbyrden – Work-Life Balance

Hvis dine medarbejdere arbejder non-stop hele tiden, slider og udmatter det dem. Det kan gå i (korte) perioder, men er det løbende bliver de udmattet. De har brug for pauser så de kan restituere. Planlæg arbejdet, så der også er plads til et liv ved siden af arbejdet.

Gør dette:

 • Arbejdsbyrden bør tilpasses den enkeltes evner og ressourcer.
 • Tillad medarbejderne af planlægge og kontrollere de fleste af deres opgaver.
 • Hav fornuftige deadlines.

 

2. Tillad flextid og hjemmearbejde

Ikke alle virksomheder passer ind til flextid eller at arbejde hjemmefra. Men i nogle tilfælde kan det være en rigtig god idé at give det som en mulighed. Om ikke andet i særtilfælde.

Gør dette:

 • Tillad medarbejderne at kontrollere deres arbejdstid – det reducerer stress.
 • Hvis muligt tillad dem at arbejde hjemmefra en gang imellem – det er godt for arbejdsmoralen.

For eksempel hvis et barn er sygt, kan det at arbejde hjemmefra eller muligheden for at arbejde en lørdag i stedet løse mange udfordringer.

Når en medarbejder kan vælge sin arbejdstid (start og slut) kan det løse mange stressende udfordringer som myldretidstrafik og aflevering og afhentning af børn. Det kan også give mulighed for motion og træning, der kommer arbejdspladsen til gode.

Fleksibilitet har en stor positiv betydning for en medarbejders livskvalitet.

 

3. Manglende forståelse af lederskab og roller

Medarbejdere føler sig stresset, når der ikke er klarhed om deres roller og ansvarsområder.

Gør dette:

 • Skab en klar ledelsesstruktur så alle ved, hvem de rapporterer til. Det øger effektiviteten og medvirker til et mere afslappet miljø.
 • Skab klare jobforventninger, så opgaver og ansvarsområder ikke kan misforstås.

 

4. Skab bedre kommunikation

Kommunikation spiller en væsentlig rolle i en organisation. Når medarbejdere kan kommunikere med deres kolleger og chefer på en god, åben og ordentlig måde, reducerer det meget af deres stress.

Sørg for at alle kommunikationskanaler virker som de skal og at alle medarbejdere på alle niveauer får den korrekte information.

Gør dette:

 • Hav samtaler med medarbejderne en-til-en. Direkte kommunikation er vejen til at forstå deres problemer og udfordringer.
 • Tillad alle medarbejdere at kommunikere åbent. Lyt når de vil tale med dig.
 • Arranger små gruppemøder for at lytte til udfordringer og lade medarbejderne komme med forbedringsforslag.
 • Kommuniker om alle potentielle ændringer i organisationen.

 

5. Skab loyalitet overfor dine medarbejdere

Vis tillid og værdsæt dine medarbejdere – vis at du vil dem.

Gør dette:

 • Respekter dine medarbejdere og behandl dem ordentligt.
 • Giv karrieremuligheder og udnævnelser for at værdsætte deres indsats.
 • Tilbyd relevant træning og uddannelse.
 • Hvis du lover noget til dem, så sørg for at holde det.

 

6. Engager medarbejderne så meget som muligt

Engager dine medarbejdere så meget som muligt. Et højt medarbejderengagement fører til højere produktivitet og trivsel.

Engagerede medarbejdere er dedikeret til virksomhedens mål og værdier. De er også motiveret til at bidrage til virksomhedens succes.

Medarbejdere har brug for at kunne vokse i jobbet. Hvis medarbejderne ikke kan se disse muligheder falder motivationen og performance kan også forringes. Den bedste måde at engagere medarbejderne på er at skabe programmer, der værdsætter og belønner medarbejderne.

Gør dette:

 • Anerkend og beløn dine medarbejder for god performance i et åbent forum eller kommuniker det bredt.
 • Sæt mål for dine medarbejdere og beløn dem, hvis de når disse mål.
 • Etabler en nul-tolerance politik for chikane.

For eksempel kan HR politikken inkluderer forskellige belønninger, som månedens medarbejder, top performer etc.

 

7. Gør motion og velvære en del af arbejdspladsen

Motion og en sund levevis er væsentlige parametre for at reducere stress, så introducer et ”sundhedsprogram” for medarbejderne.

Gør dette:

 • Medlemskab til fitnesscenter: Giv et gratis medlemskab (eller en rabat) til et fitnesscenter til dine medarbejdere.
 • Teknologi: Tilbyd ”wearables” som Fitbit, skridtmålere eller anden teknologi, der måler skridt, puls og aktivitet.
 • Yoga: Afhold en ugentlig/månedlig yogatime i virksomheden.
 • Massage: Tilbyd massage i virksomheden.
 • Meditation: Opret et mindfulness kursus, der reducerer stress.
 • Mad: Sørg for at kantinen har sund og nærende kost, der medvirker til en sund levevis.
 • Gratis lægetjek: Tilbyd gratis lægetjek med jævne mellemrum af kolesterol, blodtryk m.m.
 • Hold pauser: Sørg for at dine medarbejdere holder nødvendige pauser i deres arbejde og opfordre dem eventuelt til at tage en 5-10 minutters gåtur i løbet af dagen. Det sænker stress og øger produktiviteten.

 

8. Hjælp medarbejdere til mere bevægelse i kontoret

”Stillesiddende arbejde er farligt og slår flere mennesker ihjel end HIV.” Det siger amerikanske Dr. James Levine. Og der er mange undersøgelser, der viser, at stillesiddende arbejde ved et skrivebord i 8 timer er ødelæggende for kredsløbet og dermed helbredet.

Så tag en lille pause hver eller hver anden time.

Gør dette:

 • Opfordre medarbejderne til at tage pauser hvor de bevæger sig lidt. Det kan blot være en tur til kaffemaskinen.
 • Du kan eventuelt indføre ”Sid 60, Bevæg 3” initiativer på arbejdspladsen.
 • Pauserne er også med til at klare hjernen og gøre medarbejderne mere friske efterfølgende.

 

9. Løs konflikter hurtigt

Der opstår altid konflikter på en arbejdsplads. Sådan er det. Folk har forskellige opfattelser og meninger og det indebærer konflikter.

Men du kan forsøge at mindske antallet af konflikter og tage dig af dem inden de udvikler sig.

Gør dette:

 • Lad ikke konflikten fortsætte. Er der en konflikt mellem medarbejdere, skal den adresseres hurtigt.
 • Undgå at straffe medarbejdere. Straf skaber frygt og stress. Løs konflikter positivt og ved motivation.

Der findes dette fornuftige ordsprog:

”Du kan ikke vinde en diskussion. Det kan du ikke, for hvis du taber den, taber du; og hvis du vinder den, taber du også” – Dale Carnegie.

10. Spørg dine medarbejdere til råds

Tal med dine medarbejdere om de forhold, de synes gør jobbet stresset. Involver dem i beslutningsprocesser og vær lydhør over for deres input. Når de involveres bliver de mere motiveret.

 

11. Vær et godt eksempel

Som leder er det vigtigt at gå forrest og være et godt eksempel.

Gør dette:

 • Afsæt tid til familien og gode venner – det sociale liv er vigtigt.
 • Tag regelmæssige fridage og ferier – og lad være med at være tilgængelig, når du har fri.
 • Bliv en rollemodel for dine medarbejdere. Som leder skal du holde styr på dine følelser og lad ikke din vrede eller negative tanker gå ud over dine medarbejdere.

 

12. Skab et godt sammenhold

Skab teambuilding arrangementer for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen og så der skabes gode sociale relationer mellem medarbejderne. Det øger motivationen, hvis man kommer godt ud af det med hinanden og medarbejderne kan støtte hinanden, hvis nogle bliver stresset.

 

13. Gør dine medarbejdere trygge

Medarbejderne må ikke blive forvirret over deres jobbeskrivelser. Sørg for at alle medarbejdere har en jobbeskrivelse og at der er mulighed for at vokse og blive belønnet i jobbet.

Gør dette:

 • Match jobbet med de enkelte medarbejderes evner og kompetencer, så de føler sig sikre men også udfordret.
 • Hvis du ønsker at udfordre medarbejdere udenfor deres comfort zone, så sørg for at give dem de værktøjer og ressourcer, de har brug for, for at blive succesfulde.

 

14. Undgå forstyrrelser

Støj og forstyrrelser er en af de største synder, når det kommer til stress. Et højt støjniveau kan øge stress dramatisk.

Gør dette:

 • Gør arbejdsmiljøet så stille som muligt og giv mulighed for at arbejde i ”stille” rum i perioder.
 • Giv evt. støjreducerende hovedtelefoner til medarbejderne. Brug at hovedtelefoner kan også være et signal om, at man ikke vil forstyrres.
 • Opsæt lydisolerende skillevægge.
 • Giv medarbejdere mulighed for et ”må ikke forstyrres” skilt på deres kontorplads.

 

15. Giv relevant træning

Sørg for at ledere og chefer får god træning i lederskab og medarbejderpleje. Det hjælper de enkelte chefer til at forstå medarbejdernes reaktioner og kan opsnappe stresssymptomer i tide.

Lav også gerne kurser for medarbejderne i hvordan de kan forebygge og styre egen stress.

 

16. Giv løbende feedback

Medarbejdere skal løbende have feedback på deres arbejde og performance.

Gør dette:

 • Hold medarbejdersamtaler og evaluer dine medarbejdere for at tilsikre, at der er sat realistiske mål og at forventningerne er afstemt.
 • Giv løbende medarbejderne konstruktiv og meningsfyldt feedback om deres performance. Hvis der skal forbedringer til, så forklar hvorfor og hvordan de kan forbedre sig.

 

17. Skab en kultur med samarbejde og support

Et arbejdsmiljø, hvor der ikke er noget samarbejde eller support, fører til stress og dårligt helbred. Et godt samarbejde blandt medarbejderne er nødvendigt, hvis man vil vokse organisationen.

Gør dette:

 • Sørg for at medarbejdere får support og hjælp fra deres chefer og kolleger.
 • Opfordre til samarbejde og hjælp som en naturlig del af jobbet – og mål eventuelt på det.

 

18. Skab et program eller værktøj til at lindre stress

Gør dette:

 • Tillad medarbejderne at tage et stresskursus, så de får værktøjer og redskaber til at forebygge og  håndtere stress.
 • Giv dem adgang til andre typer af kurser, der kan være stressreducerende, f.eks. tidsstyring, mindfulness, åndedrætstræning og andet.

 

19. Skab et medarbejdervenligt miljø

Gør dette:

 • Medarbejdere skal åbent kunne stille spørgsmål til alle. De skal vide at ingen spørgsmål er ”dumme” og at de kan få svar på dem.
 • Brug ikke frygt og tvang som en del af ledelseskulturen.
 • Giv muligheder og kompetenceløft.

Konklusion

Der er mange måder, hvorpå vi kan skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø og dermed reducere stress på arbejdspladsen. Her har du fået 19 strategier, som du meget nemt kan iværksætte med det samme.

Stress på arbejdspladsen må ikke ignoreres og skal tages særdeles alvorligt. Det er både dyrt og besværligt for virksomheden og medarbejderen, hvis det først bryder ud.

Hvis du vil vide mere om stresscoaching og hvordan Oceaim kan hjælpe din virksomhed i indsatsen mod stress, er du velkommen til at ringe til Relationsmanager Sara Jacobsen på telefon +45 70 260 210.